image Kontakt

Om os

"Medicomb A/S - bedre medicin information, bedre beslutningsgrundlag."

Medicin er et af samtidens helt store goder. Selv om ikke alt kan kureres med medicin, kan langt de fleste sygdomme behandles og mange forebygges med medicin. Men det store medicinforbrug har en bagside. Et symptom behandles med et lægemiddel, flere symptomer med flere lægemidler, og resultatet er at nu 740.000 danskere fast får 6 eller flere lægemidler. Helt op til 28 samtidige lægemidler forekommer, og resultatet er, at medicinering nu hyppigt er årsag til sygdom, indlæggelse og død. Det helt store problem er, at ingen kan overskue effekten af mere end 3 samtidige lægemidler.

Denne problemstilling omkring poly-medicinering er et både kendt og erkendt problem i hele den vestlige verden med den aldrende befolkning, og alle steder søger man efter en mulighed for at sikre den rigtige medicinering.

Et af skridtene på vejen til at løse dette problem, er at det sundhedsfaglige personale har så optimal og relevant medicin information til rådighed, som overhovedet muligt.

Det sikrer de bedste vilkår for den rette beslutning, i den rette kontekst.

Det er vores mission at levere den bedste og mest overskuelige medicin information, for dermed at sikre et bedre medicinsk beslutningsgrundlag.

image

Presse

19/11-2014

Irsk kapital kan skabe dansk it-succes

”Den kan potentielt spare adskillige menneskeliv, hundredevis af genindlæggelser og millioner af kroner – og så gør den indlægssedlen i medicinpakken overflødig.” Sådan lyder budskabet fra Henrik Reiche om it-løsningen MediComb.

Programmet – der er udviklet i samarbejde med sønnen Jesper – er en elegant og enkel måde at inddele kompleks medicininformation på. Derved skaber it-løsningen et kvalificeret overblik over effekten af flere samtidige præparater – og ikke mindst deres sammenfald af bivirkninger. Noget der kan komme de 740.000 poly-medicinerede danskere til gode. I hvert fald på langt sigt.

For det danske firma har haft problemer med at finde kapital til videreudvikling af projektet i Danmark. Derfor drog MediComb A/S – der normalt har til huse i Præstø – til Dublin mandag d. 17. November for at bruge iværksætterugen udenfor landets grænser.

Og det er et glædeligt gensyn. Tidligere i år satte den irske hovedstad nemlig rammen for en præsentation foran 14 eksperter indenfor medicinske it-løsninger.

“Det var kort sagt en trykprøvning af vores løsning. Vi vidste godt, at det var brugbart, men det er et stort skridt at stå overfor så mange internationale eksperter, der ville kunne skyde vores løsning ned som irrelevant eller unødvendig,” siger Jesper Reiche, der er CTO i MediComb.

Det skete dog langt fra. Løsningen blev så positivt modtaget, at firmaet nu skal tilbage for at se på mulighederne for etablering af en afdeling i Irland – og det har gode udsigter. Irland har nemlig offentligt støttede programmer til at hjælpe udenlandske firmaer med at etablere sig i landet. Herunder relevante rådgivere, investorer og samarbejdspartnere som familiefirmaet nu skal mødes med.

Det betyder dog ikke, at MediComb har droppet Danmark: ”Vores udgangspunkt har hele tiden været det danske sundhedsvæsen, og vi håber stadig, at vores it-løsning kan komme danske patienter til gode. Men kapital og handlekraft har endnu ikke helt været til stede,” siger Henrik Reiche, og understreger, at han helst havde set et dansk samarbejde fra start: ”Den her løsning er god for patienterne, og kan potentielt skabe enorme besparelser på det offentliges medicinudgifter.”

For yderligere info og kommentarer kontakt Henrik Reiche

tlf: 40 45 27 32 / info ( @ ) medicomb.dk

Vores Team

MediComb A/S ejes og drives af følgende nøglepersoner:

Henrik Reiche

61 år, Direktør, cand. Polit. 17 år som IT-projektleder i Codan forsikring, siden 2002 freelance konsulent med speciale i information management, document management, content management og knowledge management. Har bl. a. fungeret som informationsarkitekt for Europaparlamentets opbygning af et meget avanceret, flersprogligt content management system.

Jesper Reiche

29 år, Teknisk chef, Tidligere freelance konsulent for EU-kommissionen, 6 år som programmør i CSC. Har bl. a. haft nøglerolle i SAS' integration mod Amadeus på revenue management området.

Showcases

Case 1:

En patient konsulterer lægen eller er sendt på hospitalet.

Lægen skal nu undersøge hvorvidt patientens symptom skyldes dennes eksisterende medicin. Uden MediComb systemet ville dette kræve adskillige opslag for hvert præparat, sammenhold af informationer og generelt være yderst tidskrævende.

Med et enkelt opslag i MediComb systemet får den sundhedsprofessionelle et overblik over alle bivirkninger og antallet af præparater der har denne bivirkning, sammen med al tilgængelig medicin information. Med dette overblik er det muligt for lægen at forebygge uhensigtsmæssig ordination og justere patientens medicin. Det reducerer fejl, forebygger indlæggelser og kan reducere offentlige udgifter til medicin samt ikke mindst forbedre livskvaliteten for borgerne.

(Click for at forstørre - click for at lukke)

Medicomb Screenshot

Case 2:

Farmaceut eller sygeplejerske foretager medicingennemgang for en ældre borger.

Ud fra en liste over borgerens medicin får farmaceuten/sygeplejersken/omsorgsansvarlige et samlet summeret overblik over al tilgængelig medicin information for pågældende borgers liste af præparater. Uden systemet ville dette kræve adskillige opslag for hvert enkelt præparat, samt sammenhold og kryds-check af oplysninger, hvilket er yderst tidskrævende.

Den sundhedsprofessionelle kan nu vælge at se flere detaljer omkring enkelte informationer eller evt. fjerne information(dette kan også konfigureres i den enkeltes brugerprofil), men vil samtidig også se forskellige alarmer, notifikationer og vejledninger.

Det "færdige" informationsoverblik kan herefter printes som en rapport og evt. tages med for at diskutere behandlingen med borgeren.

(Click for at forstørre - click for at lukke)

Medicomb Screenshot

Case 3:

Sygeplejerske/SOSU besøger en kronisk syg borger.

Som forberedelse til besøget slår plejeren borgerens medicin op og får et vha. MediComb systemet et skræddersyet pleje-overblik. Her ses administrations metode såvel som interaktioner med fødevarer, drikke eller naturlægemidler og derudover de bivirkninger der stammer fra flest præparater samt mest alvorlige.

Med dette overblik kan plejeren sikre sig korrekt administration af borgerens medicin, evt. gøre borgeren opmærksom på interaktioner med fødevarer, drikke eller naturlægemidler. Det sætter også plejeren i stand til at iagttage borgeren og opspore evt. alvorlige bivirkninger i tide for at forebygge fald og indlæggelser samt forbedre livskvaliteten for borgeren.

(Click for at forstørre - click for at lukke)

Medicomb Screenshot

Case 4:

Filtrering af information i henhold til patient egenskaber.

Medicin information er kompleks og omfangsrig og kan derfor være svær at finde rundt i. Derfor er systemet designet som "netto-system" forstået på den måde at man kun får menu-punkter at se hvis der rent faktisk findes information af den slags. Man vil med andre ord kun se menuerne for eks. "Vejledning" eller "Operation" hvis der for de valgte præparater findes en vejledning eller særlige hensyn omkring operation.

Men det kan være hensigtsmæssig med yderligere filtrering. Det er derfor muligt at filtrere informationerne yderligere baseret på køn, alder, vægt og patienttype f.eks. "nedsat leverfunktion". Hvis man eksempelvis sidder med en ældre mand er informationer omkring graviditet måske ikke så interessante. Men alt dette understøtter systemet.

(Click for at forstørre - click for at lukke)

Medicomb Screenshot

Case 5:

Interaktion, alarmer og eksterne kliniske vejledninger.

Systemet vil give en alarm ved indbyrdes interaktioner mellem de valgte lægemidler, men vil også vise mulige interaktioner med naturlægemidler eller fødevarer. Alarmerne er grupperet efter vigtighed og viser også anbefalinger. For at undgå "alarm-træthed" kan brugeren selv definere hvilke typer alarmer, systemet skal vise.

Læger og andre sundhedsprofessionelle modtager og gemmer en lang række eksterne vejledninger om håndtering af sygdomme og behandling med for særlige lægemidler. Disse vejledninger er normalt ret store dokumenter og den sundhedsprofessionelle er dermed henvist til sin hukommelse om de specifikke anbefalinger. MediComb gør den slags anbefalinger og vejledninger operationelle ved at vise råd og vejledning om de konkrete lægemidler.

(Click for at forstørre - click for at lukke)

Medicomb Screenshot

Almene borgere

Der bliver større og større fokus på "Patient Empowerment" - patientens egen inddragelse og påvirkning af behandlingen.

Patienten skal selv med på råd og være med til at vurdere, om virkningen af behandlingen, står mål med eventuelle bivirkninger.

For at patienten skal være bedst muligt klædt på til en sådan vurdering, er det ligesom for det sundhedsfaglige personale, vigtigt med det bedst mulige beslutningsgrundlag.

Det har, indtil nu, betydet at patienten har skullet danne sig et overblik ud fra meter-lange indlægssedler - en opgave der selv for sundhedskyndige kan være uoverskuelig.

Det mener vi dog at have en løsning på, som vi håber på at kunne præsentere, i den nærmeste fremtid.

Medicin-information som service

Såfremt du skulle være en interesseret køber af vores information som service, kan vi selvfølgelig skræddersy en løsning hvor netop vores unikke måde at præsentere den samlede effekt af en samling præparater, kan komme netop dig til gode.

For yderligere information kontakt info ( @ ) medicomb.dk

Klinisk beslutningsstøtte

Se showcase for konkrete eksempler

Sundhedsstyrelsen anbefaler i sin handlingsplan, at det Fælles Medicin Kort kombineres med et elektronisk beslutningsstøtte værktøj til medicinordination. Der findes i dag masser af elektronisk medicin-information, men al information er tekstbaseret, dvs. præsenteret i sin helhed i dokumentform. Sundhedspersonalet er derfor henvist til individuel informationssøgning for hvert enkelt lægemiddel. Det er i realiteten umuligt at overskue effekten/konsekvenserne af mere end 3 samtidige præparater.

Bivirkninger bliver ofte overset eller tolket som ny sygdom. Problemer i medicineringen er hyppigt årsag til sygelighed, indlæggelse og død. 6-14 % af alle indlæggelser på sygehuse er lægemiddel-relaterede og for ældre patienter peger undersøgelser på, at op mod 40 % af alle indlæggelser på de medicinske afdelinger skyldes lægemiddelrelaterede problemer.

Vi leverer med vores system et hurtigt og enkelt overblik over dem samlede medicin-information uanset om patienten får 1 eller 28 præparater. Dermed kan det sundhedsfaglige personale træffe den bedst mulige beslutning baseret på det bedst mulige informationsgrundlag.

Ydermere sikrer vores koncept at alle behandlingsvejledninger kan blive direkte operationelle da disse informationer kan præsenteres i nøjagtig den kontekst, de oprindeligt var tiltænkt.

Medicingennemgang

Se showcase for konkrete eksempler

Adskillige undersøgelser peger på den gavnlige effekt af medicingennemgang. Apotekerforeningen har stået bag undersøgelser der viste at helt op til 94% af de polymedicinerede(patienter der dagligt tager 5 præparater eller derover) havde fejl i deres medicinering (link).

Dette peger i den grad på et alvorligt problem. Men medicingennemgange er tidskrævende og kan være vanskellige da den sundhedsfaglige skal gennemgå adskillige tekstuelle dokumenter, sammenholde informationer på tværs og prøve at danne sig et overblik over den samlede effekt af disse præparater.

Med vores system får det sundhedsfaglige personale et øjeblikketligt overblik over den samlede effekt af de pågældende præparater. Det vil sikre en højere kvalitet af selve medicingennemgangen men også spare tid og sørge for at den tid der bliver brugt kommer borgeren mest muligt til gode.

Elektronisk indlægsseddel

De fleste mennesker kender til indlægssedler. De færreste vil dog påstå at være kommet fra et møde med en sådan med andet en komplet forvirring eller hovedrysten.

Konsekvensen af dette er at ingen mennesker nogensinde læser disse indlægssedler. Det er selvfølgelig ikke al information i disse, som alle vil finde lige relevant, men muligheden for at finde frem til det man søgte, eller hurtigt overskue hvad der er vigtig og relevant information er nærmest umuligt.

Vi kan dog med vores system give et let, nemt og hurtigt overblik over, ikke bare et, men alle præparater, den almene borger kunne være interesseret i. Dermed vil man hurtigt kunne overskue om der er nogen information der har større relevans end anden, samt let kunne finde frem til netop den information man søger.

Med andre ord gøre den velkendte kilometer-lange indlægsseddel overflødig.

Lokation

Medicomb A/S
Egevej 10, 4720 Præstø

CVR: 35 52 74 00
Tlf: +45 40 45 27 32
Fax: +45 55 94 11 09
E-mail: info@medicomb.dk

Vores afdeling

Customer Service:

Freephone: +1 800 559 6580
Telephone: +1 800 603 6035
FAX: +1 800 889 9898
E-mail: mail@companyname.com

Risk management dept:

Freephone: +1 800 559 6580
Telephone: +1 800 603 6035
FAX: +1 800 889 9898
E-mail: mail@companyname.com

Network planning service:

Freephone: +1 800 559 6580
Telephone: +1 800 603 6035
FAX: +1 800 889 9898
E-mail: mail@companyname.com

Kontakt Formular

Navn
E-mail
Emne
Tekst